Bladeren Adzuna Blog »

In juli 2014 hebben we een nieuw onderzoek uitgevoerd naar de waarde van een diploma in het hoger onderwijs, naar aanleiding van de kabinetsplannen om de studiefinanciering te veranderen in 2015. De belangrijkste wijziging in het voorstel is het afschaffen van de basisbeurs en de invoering van een leenstelsel dat ervoor in de plaats komt. Voor het merendeel van de studenten zal dit betekenen dat de kosten voor hun diploma volledig voor eigen rekening komen, waar dit vroeger (ten dele) een gift van de overheid was.

In dit beschrijvende onderzoek is daarom gekeken naar wat het hebben van een diploma in het hoger onderwijs op de huidige arbeidsmarkt oplevert. We hebben een deskresearch uitgevoerd op basis van eigen data van meer dan 80.000 vacatures die in juli in Nederland openstaan. Per branche is er gekeken naar wat er gemiddeld betaald wordt voor banen waar wel of geen hoger onderwijs diploma voor vereist is. Dit is als indicatie gebruikt voor hoe de salariëring voor de huidige studenten er op lange termijn uit kan zien.
Verder is er gekeken naar de huidige aanbod van startersbanen en het bijbehorende salaris op de Nederlandse arbeidsmarkt om een beeld te krijgen van de situatie op korte termijn.

De belangrijkste bevindingen:

    • Werknemers met een hoger onderwijs diploma verdienen in Nederland gemiddeld 8,5 duizend euro (€8.542) per jaar extra
    • De verschillen zijn vooral het grootst in de Transport & Logistiek, Bouw en Marketing sector
    • In de horeca ligt het gemiddeld salaris voor functies zonder hoger onderwijs diploma hoger dan voor functies waar een diploma voor nodig is. Andere branches waarin het salarisgat tussen wel of geen diploma beperkt is zijn personeelszaken & HRM en kwaliteitsborging.
    • In het onderwijs, de energie, olie & gas sector en in accounting & finance kan er ook zonder diploma uitstekend verdiend worden.
    • In Noord-Holland en Noord-Brabant zijn op dit moment de meeste en de best betaalde startersfuncties voor afgestudeerden. In Friesland en Flevoland zijn nu de minste plekken voor afstudeerders.


Methodologie
Voor het uitvoeren van het onderzoek is gebruik gemaakt van eigen data van Adzuna. De data is afkomstig van vacature advertenties die zijn verzameld bij diverse jobboards in Nederland. De uitkomsten zijn gebaseerd op meer dan 80.000 openstaande vacatures in juli. De vacatures zijn ontdubbeld indien ze op meerdere jobboards voorkomen. Van de vacatures is de salarisdata ontsloten waarna de data volgens een vast proces is genormaliseerd. De data is daarna opgeschoond van afwijkende waarden en outliers. Voor de analyse van de salarisverschillen is een minimum van 500 datapunten gehanteerd. Voor de sectoren waar onvoldoende datapunten voor beschikbaar waren, is een schatting gemaakt op basis van historische data van de voorgaande maanden indien beschikbaar.