Bladeren Adzuna Blog »

Verschillende sectoren krabbelen weer overeind na versoepeling Coronamaatregelen

De Nederlandse arbeidsmarkt begint weer voorzichtig in beweging te komen. Zoekmachine voor vacatures Adzuna meldt dat er vorige week voor het eerst in maanden weer een piek te zien was in het aantal nieuwe vacatures dat online geplaatst werd door werkgevers. Het is de grootste stijging in het aantal vacatures sinds de versoepeling van de maatregelen rondom Corona.

De zoekmachine vergeleek het aantal Nederlandse vacatures in juli met het aantal vacatures dat online stond voor het begin van de Coronacrisis, om zo de evolutie van het aantal vacatures in kaart te brengen. Hoewel het aantal vacatures in het begin van juni alweer geleidelijk begon te stijgen, is er half juli een duidelijke piek te zien in het aantal vacatures dat online geplaatst werd door werkgevers, met een stijging van 229.837 vacatures in week 28 naar 254.621 vacatures in week 29.

Het is het eerste teken dat Nederlandse werkgevers weer voorzichtig beginnen met het werven van personeel. Tijdens de lockdown lag het inhuren van nieuwe werknemers op een laag pitje voor veel bedrijven, maar in juli lijkt het tij gekeerd in de meeste sectoren,’ licht Thomas de Schuyter, Head of International bij Adzuna toe. ‘Deze trend komt als geroepen na de laatste cijfers van het CBS dat het aantal Nederlandse werklozen sterk is toegenomen in de afgelopen periode.

Evolutie vacatures Corona april mei juni juli
Note: ‘Alle landen’ staat voor het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Singapore, Italië, Polen, de Verenigde Staten, Oostenrijk, Frankrijk, Australië, Canada, Brazilië, Zuid-Afrika, Rusland, India en Nieuw-Zeeland.

Detailhandel, energiesector, gezondheidszorg zien grootste omslag

Het verschilt per sector in hoeverre bedrijven hun wervingsactiviteiten weer opgepakt hebben na de versoepeling van de maatregelen. De zoekmachine vergeleek het gemiddelde aantal openstaande vacatures in de eerste drie weken van juli met het aantal openstaande vacatures in de eerste drie weken van mei, toen de maatregelen rondom het Coronavirus nog van kracht waren.

In vrijwel alle sectoren werd in juli een hoger aantal vacatures geplaatst dan in mei. Dat is een fel contrast met eerder dit jaar, toen er tussen maart en mei nog een daling in het aantal vacatures te zien was voor alle sectoren.

De grootste omslag is te zien in de detailhandel, waar gemiddeld 52 procent meer vacatures openstonden in juli dan in mei. Tussen maart en mei daalde het aantal vacatures in deze sector nog met maar liefst 59 procent. Andere uitschieters zijn de energiesector, met 58 procent meer vacatures dan in mei, versus een daling van 17 procent tussen maart en mei. Ook in de gezondheidszorg is het aantal vacatures weer met 28 procent gestegen ten opzichte van mei. In de categorie HR & recruitment ligt het aantal vacatures in juli op een vergelijkbaar niveau als in mei, terwijl er tussen maart en mei nog een daling van 59 procent te zien was.

Openstaande vacatures sector Corona arbeidsmarkt

Toch zijn er sectoren waar het aantal vacatures verder is blijven dalen in juli. Dit is het geval in de horeca, waar het aantal vacatures verder daalde met 27 procent ten opzichte van mei. Dit komt bovenop een eerdere daling van 66 procent tussen maart en mei. In de creatieve sector daalde het aantal vacatures met 18 procent sinds mei, terwijl tussen maart en mei ook al 23 procent minder vacatures open kwamen te staan. Ook in de toeristische sector bleef de vraag naar nieuwe werknemers laag in de eerste helft van juli, hier daalde het aantal vacatures met nog eens 10 procent ten opzichte van mei.

In een aantal sectoren heeft de verdere daling van het aantal vacatures sinds mei vooral te maken het seizoen, zoals in de bouwsector. We zien daar ieder jaar dat het aantal vacatures lager ligt rondom de zomervakantie,’ zegt De Schuyter. ‘Maar in bijvoorbeeld de horeca en toeristische sector ligt het aantal vacatures op een extreem laag niveau, zeker als je bedenkt dat de zomer één van de drukste periodes voor deze sectoren is. Het inhuren van nieuw personeel zal op dit moment aanvoelen als een risicovolle activiteit voor deze bedrijven. Naast het feit dat de gevolgen van de eerste Coronagolf nog vers in het geheugen liggen, verkeert men nu ook in onzekerheid over of en wanneer er een tweede golf komt.’

Rusland, Frankrijk en Polen herpakken zich het snelste

Nu veel overheden hun regels versoepeld hebben, bestaat er een gemengd beeld op de globale arbeidsmarkt. In vrijwel alle landen waar Adzuna actief is, werd in de eerste drie weken van juli een hoger aantal vacatures geplaatst dan in mei. Vergeleken met week 10 van dit jaar – voordat de eerste Coronamaatregelen genomen werden – ligt het totale aantal vacatures in alle landen bij elkaar gemiddeld nog steeds 19 procent lager. Er bestaan hierbij grote verschillen tussen de individuele landen.

Op globaal niveau behoort Nederland tot de landen waar werkgevers nog relatief conservatief zijn met het werven van nieuw personeel en stijgt het aantal vacatures pas sinds vorige week weer in een hoger tempo. Ook in Duitsland en Italië is de arbeidsmarkt wat rustiger op gang gekomen in de eerste weken van juli, met in beide gevallen een stijging van gemiddeld 2 procent ten opzichte van het aantal vacatures in mei.

Openstaande vacatures impact Corona arbeidsmarkt globaal per land

In Rusland daarentegen is het aantal vacatures met maar liefst 50 procent gestegen ten opzichte van mei, terwijl dit percentage in Frankrijk en Polen op respectievelijk 14 procent en 13 procent lag. In Frankrijk, Polen en Rusland ligt het aantal vacatures daarmee weer vrijwel op hetzelfde niveau als voor de Coronacrisis. Alleen in Brazilië en India is het aantal vacatures nog verder gedaald ten opzichte van mei, met respectievelijk 14 procent en 10 procent. Beide landen hadden te maken met een hoog aantal nieuwe Coronabesmettingen in de afgelopen weken.

— EINDE PERSBERICHT

Extra toelichting bij figuren

Tabel 1. Openstaande vacatures per categorie
het percentage verschil tussen het aantal openstaande vacatures per categorie in Mei vs Maart & Juli vs Mei, zoals gemeten in de eerste drie weken van Maart (week 9 – 11), Mei (week 18 – 20) & Juli (week 27 – 29).

CategorieMaart vs MeiMei vs Juli
Toerisme-80%-10%
Horeca-66%-27%
HR & Recruitment-59%0%
Detailhandel-59%52%
Administratief-57%9%
Logistiek-53%26%
Sales-52%16%
Productie-33%19%
ICT-31%2%
Gezondheidszorg-25%28%
Kunst & Design-23%-18%
Financieel-20%6%
Energie-17%58%
Bouw-12%-3%

Tabel 2. Openstaande vacatures per land
het percentage verschil tussen het aantal openstaande vacatures per land in Mei vs Maart & Juli vs Mei, zoals gemeten in de eerste drie weken van Maart (week 9 – 11), Mei (week 18 – 20) & Juli (week 27 – 29).

LandMei vs MaartJuli vs Mei
Duitsland-10%2%
Polen-12%13%
Brazilië-14%-14%
Frankrijk-18%14%
Italië-19%2%
Zuid-Afrika-22%7%
Canada-29%14%
Nederland-35%5%
India-36%-10%
Rusland-42%50%
Verenigde Staten-44%27%
Australië-49%36%
Verenigd Koninkrijk-58%7%