Bladeren Adzuna Blog »

Werk of plezier? Een op de drie Nederlanders heeft wel eens gedatet met een collega

Werkenden in Nederland staan positief tegenover het aangaan van relaties op de werkvloer. Dit blijkt uit een online enquête van internationale vacaturezoekmachine Adzuna. In totaal heeft 36,7 procent van de Nederlanders wel eens een romantische relatie met een collega gehad. Van de mensen die nooit gedatet hebben met een collega, zegt 15 procent dit wel ooit overwogen te hebben.

Uit het onderzoek blijkt dat bij 4,8 procent van deze romantische ontmoetingen sprake was van een one-night stand. Het merendeel van de respondenten geeft aan dat het eerste romantische contact tijdens een werkdag plaatsvond of dat de romantische gevoelens geleidelijk over tijd zijn ontstaan. Meer dan 50 procent van de respondenten geeft aan dat de relatie vijf jaar of langer geduurd heeft. Dat een relatie op het werk tot iets moois kan uitbloeien blijkt ook uit de fase van de relatie die bereikt werd: in 26 procent van de gevallen besloot men in het huwelijksbootje te stappen.

Werkende Nederlanders staan niet afkeurend tegenover relaties met collega’s. Slechts 26,2 procent van de respondenten geeft aan romantische relaties op de werkvloer ‘problematisch’ te vinden. Toch wordt een relatie met een collega in meer dan de helft van de gevallen geheim gehouden door koppels. Dat daar reden toe is blijkt uit het feit dat 8,5 procent van de romantische relaties op het werk uitmondt in het ontslag van één van beide partners. De meest genoemde reden voor het ontslag is om werk en privé gescheiden te houden (61,9 procent). Daarnaast noemt 23,8 procent van de respondenten de negatieve reacties van anderen als doorslaggevend in deze beslissing.

Terwijl een kwart van de respondenten een romantische relatie had met iemand in een hogere positie op de werkvloer dan zijzelf, denkt 66,2 procent niet dat dit de aantrekkelijkheid van hun partner vergrootte. Slechts 14 procent van de respondenten geeft aan dat zij hun partner hierdoor wél als aantrekkelijker beoordeelden. Opvallend was dat maar liefst 19,2 procent van de respondenten zich ooit benadeeld voelde op de werkvloer door een relatie met een collega, terwijl 9,2 procent zegt hier juist voordelen door ervaren te hebben.

Werknemers worden niet altijd op de hoogte gesteld van regels over het aangaan van romantische relaties met collega’s. Zo geeft 11,7 procent van de werkende Nederlanders aan niet volledig op de hoogte te zijn van de regels op hun werk. Het merendeel van de respondenten denkt dat er geen regels zijn opgesteld door hun werkgever. In 14,6 procent van de gevallen is het aangaan van romantische relaties met collega’s nadrukkelijk verboden, terwijl dit in 10,9 procent van de gevallen wordt toegestaan – zolang als je partner niet in hetzelfde team werkzaam is.

“Aangezien veel werkende Nederlanders een groot deel van hun week op de werkvloer doorbrengen, is het niet zo verwonderlijk dat er romantische gevoelens kunnen ontstaan tussen collega’s,” reageert Thomas de Schuyter, country manager bij Adzuna. “In dat geval is het belangrijk dat werknemers zich bewust zijn van de regels die door het bedrijf zijn opgesteld. Het is opvallend dat slechts een kwart van de werknemers zegt op de hoogte te zijn van het bestaan van dit soort regels. Wij raden werkgevers dan ook aan deze regels op een transparante manier te communiceren.”

Vragen over dit bericht? Neem contact op met Adzuna

 

 

Bijlage: cijfers

Zijn er regels op jouw werk over het aangaan van relaties?
ja, maar ik ken de regels niet precies 12%
ja, je mag geen romantische relaties met collega’s aangaan 15%
ja, je mag romantische relaties met collega’s aangaan, zolang als je niet in hetzelfde team werkt 11%
nee, er zijn geen regels voor zover ik weet 60%
anders 3%

 

In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling: “Het is problematisch als collega’s een romantische relatie met elkaar aangaan”
volledig mee oneens 14%
mee oneens 29%
geen mening 31%
mee eens 19%
volledig mee eens 7%

 

Heb je ooit gedatet of een relatie gehad met iemand die bij hetzelfde bedrijf werkt?
ja 37%
nee 63%

 

Op wat voor soort moment heeft de eerste romantische ontmoeting plaatsgevonden?
tijdens een borrel van het werk 6%
tijdens overwerken in het kantoor 2%
tijdens een werkdag 33%
op een uitje georganiseerd door het bedrij 6%
geleidelijk over tijd 20%
tijdens een informele afspraak met collega’s 3%
op een ander moment 30%

 

Welke fase in de relatie hebben jullie bereikt of zitten jullie momenteel in? Kies de optie die het meest van toepassing is.
DATEN 49%
SAMENWONEN 20%
VERLOOFD 5%
GETROUWD 26%

 

Hoe lang heeft deze relatie geduurd?
ÉÉN NACHT 5%
KORTER DAN EEN MAAND 12%
KORTER DAN EEN JAAR 18%
KORTER DAN VIJF JAAR 15%
LANGER DAN VIJF JAAR 51%

 

Heb je op enig moment het idee gehad dat je de relatie geheim moest houden?
ja 52%
nee 48%

 

Voelde je je ooit benadeeld (slechter behandeld) bent op je werk, vanwege een relatie die op de werkvloer begonnen was?
ja 19%
nee 81%

 

Voelde je je ooit bevoordeeld (gunstiger behandeld) op je werk, vanwege een relatie die op de werkvloer begonnen was?
ja 9%
nee 91%

 

Heb je ooit gedatet of een relatie gehad met iemand die een hogere positie dan jij binnen het bedrijf had?
ja, deze persoon was mijn baas 12%
ja, deze persoon zat in een hogere functie 16%
nee 72%

 

Zorgde het feit dat de andere persoon in een hogere positie zit ervoor dat je deze persoon als aantrekkelijker beoordeelde?
ja 14%
nee 66%
dat vind ik te lastig om te beoordelen 20%

 

Heb je ooit ontslag genomen vanwege een relatie die op de werkvloer begonnen was?
ja 8%
nee 92%