Bladeren Adzuna Blog »

Verschillen tussen een vast contact en een tijdelijk contract

Verschillen tussen een vast contact en een tijdelijk contract

Er zijn verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, waaronder het vaste contract en het tijdelijke contract. Alleen wat zijn de verschillen tussen een vast contract en een tijdelijk contract?

Het grote verschil tussen een tijdelijk contract en een vast contract

Een tijdelijk contract is een arbeidsovereenkomst die geldig is voor een bepaalde periode. Dit kunnen een aantal maanden zijn of een jaar. De einddatum hoeft niet exact vast te liggen. Het kan ook zijn dat de tijdelijke arbeidsovereenkomst eindigt wanneer een bepaald project is afgelopen.

Een vast contract is een arbeidsovereenkomst die voor onbepaalde tijd geldig is. Zo’n contract eindigt niet zomaar. Een vast contract loopt pas af wanneer je zelf ontslag neemt of wanneer de werkgever het contract opzegt.

De wet- en regelgeving rondom een tijdelijk contract

Er kleven allerlei wetten en regels aan het tijdelijk contract. Voordat jij je handtekening onder een overeenkomst zet, is het goed om te weten wat een tijdelijk contract precies inhoudt.

Tussentijdse opzegging

Vaak is een tijdelijk contract niet zomaar op te zeggen vóór de einddatum. Dit mag alleen in de proefperiode. Wil jij en je werkgever dat het mogelijk wordt om het contract tussentijds op te zeggen, dan dient dat in het contract opgenomen te worden. Zijn er geen afspraken gemaakt over wederzijdse opzegging, dan moet er toestemming voor ontslag aangevraagd worden via de kantonrechter. Het kan natuurlijk ook voorkomen dat je samen met je werkgever er over eens bent om de arbeidsovereenkomst te stoppen. In dit geval ga je met wederzijdse toestemming uit elkaar.

Aanzegplicht

Bij een tijdelijk contract die voor 6 maanden of langer geldig is, heb je aanzegplicht. Je baan opzeggen en de volgende dag niet meer op het kantoor verschijnen mag niet. Zo mag een werkgever jou ook niet van de ene op de andere dag ontslaan. Jij en je werkgever zijn verplicht om dit een maand van tevoren te melden.

Verlengen

Een tijdelijk contract mag binnen 2 jaar maximaal 2 keer verlengd worden. Heb je een tijdelijk contract van 2 jaar, dan mag deze daarna nog met maximaal 2 maanden verlengd worden. In totaal mag een tijdelijk contract 3 keer verlengd worden. Daarna heeft een werknemer recht op een vast contract.

De wet- en regelgeving rondom een vast contract

Ook voor een vast contract gelden er regels over bijvoorbeeld het opzegtermijn en de uitkering waar je recht op hebt.

Zelf ontslag nemen

Wanneer je zelf ontslag neemt, heb je vaak geen recht op een WW-uitkering. Heb je geen vervangende baan, bedenk dan goed dat je zonder inkomen komt te zitten wanneer je je ontslag indient. Er zijn een aantal uitzonderingen waarin je wel recht hebt op een WW-uitkering, bijvoorbeeld wanneer je:

  • met je partner verhuist, en de reistijd meer dan drie uur in beslag neemt;
  • ziek bent geworden door problemen op je werk, zoals een burn-out;
  • onder slechte omstandigheden werkt en de werkgever niet wil veranderen.

Je kunt op twee manieren ontslag nemen: via wederzijdse goedkeuring of via de kantonrechter. Is je werkgever het niet eens met je ontslag, dan kun je alleen nog je ontslag indienen via de kantonrechter. Het is belangrijk om de ontbinding van de arbeidsovereenkomst heel goed te onderbouwen.

Ontslagen worden

Ondanks een vast contract, kan een werkgever je nog steeds ontslaan. Hiervoor moet een werkgever een goede reden hebben. Deze reden moet voorkomen in het ontslagrecht. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfseconomische redenen, langdurige arbeidsongeschiktheid of onbehoorlijk gedrag.

Word je ontslagen, dan dient de werkgever zich te houden aan het opzegtermijn. Het opzegtermijn is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Het opzegtermijn kan in de arbeidsovereenkomst of in de cao staan. Staat het niet vastgelegd, dan geldt het wettelijke vastgestelde opzegtermijn.

Vind alle vacatures in Nederland op Adzuna!