Bladeren Adzuna Blog »

Meer dan 50% van de onderwijs vacatures te vinden in de Randstad

Docenten blijven beperkt in hun zoektocht naar een nieuwe baan. Nieuwe cijfers laten zien dat het grootste aantal onderwijs vacatures voornamelijk te vinden is in de Randstad en voor vakken als Wiskunde, Nederlands en Engels. Het aanbod in provincies als Friesland en Zeeland blijft laag met slechts 2,3% van de vacatures in het onderwijs.

  • Landelijk zijn meer dan 4.000 vacatures in het onderwijs beschikbaar
  • Meer dan 50% van de vacatures in het onderwijs bevinden zich in de Randstad
  • Zuid-Holland is de provincie met het meeste aantal vacatures en is verantwoordelijk voor 25,7% van het totale aanbod, hiervan zijn de meeste vacatures te vinden in Den Haag
  • Zeeland en Friesland hebben slechts 2,3% van het aanbod, met de meeste vacatures in Leeuwaarden, Goes en Terneuzen
  • Provincies als Zeeland en Limburg hebben minder last van het tekort aan vacatures door toegenomen bevolkingskrimp
  • De meest gevraagde vacatures zijn voor docenten Wiskunde, Nederlands en Engels

Figuur 1.
Regionaal overzicht banen leraren

Met meer dan 50% van de onderwijs vacatures in de Randstad zijn docenten beperkt in het vinden van werk binnen Nederland. In Zuid-Holland vind je al meer dan een kwart van alle vacatures en docenten die werk zoeken in provincies als Zeeland, Friesland, Drenthe en Limburg moeten het met een veel kleiner aanbod doen.

Gebieden als Zeeland en Limburg hebben samen met de noordelijke regio’s minder last van een tekort aan lerarenvacatures door de toegenomen bevolkingskrimp van de afgelopen maanden. Volgens het artikel van POraad over Krimp en de Arbeidsmarkt zijn er in deze krimpgebieden minder leerlingen en kleinere klassen wat resulteert in een lagere behoefte aan docenten.

De steden Almere, Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben juist een groot tekort aan onderwijzers en bieden het hoogste aantal banen aan. Een poging om meer leraren in de Randstad aan het werk te houden door middel van salarisverhogingen bleek eind vorig jaar tevergeefs volgens het CPB. De vraag naar leraren en ook het aantal vacatures blijft daarom vooralsnog hoog.

Tabel 1.
Vacaturaanbod steden in percentage

Docenten voor het vak Wiskunde of talen als Engels en Nederlands hebben het grootste banenaanbod met meer dan 1900 beschikbare vacatures. Het kan voor toekomstige leraren daarom interessant zijn om te kiezen voor een opleiding in een van deze vakgebieden. Voor huidige docenten die moeite hebben met het vinden van een nieuwe baan kan het goed zijn om een eventuele carrière heroriëntering te overwegen. Advies is om erbij stil te staan dat niet iedere vakrichting even grote kansen biedt.

Tabel 2.
Tabel tekortvakken

Figuur 2.
Rangschikking Provincies

Figuur 3.
Gemeente grootste vacatureaanbod

 Geschreven door Adzuna.